VMGcorp įmonės Fondui skyrė 33 000 EUR paramą

Bendrovės VMGcorp įmonės papildė KU Ateities paramos fondo sąskaitą 33 000 EUR!

Paramai skirtos lėšos yra nukreiptos į Fondo neliečiamojo kapitalo portfelį.

Klaipėdos universitetą auginkime drauge! www.kuf.lt/paremti

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė