Fondo valdymas

Fondo valdymas

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo valdymo organai – visuotinis dalininkų (steigėjų) susirinkimas, valdyba, reivizorius ir direktorius.

Visuotinas dalininkų susirinkimas yra aukščiausias fondo organas. Jis tvirtina fondo įstatus, valdybą, revizorių, direktorių.

Fondo valdyba atsako už fondo veiklos strategijos ir programos nustatymą. Fondui tiesiogiai vadovauja ir jo vardu veikia fondo direktorius. Jis organizuoja ir vykdo kasdienę veiklą. Fondo vidaus kontrolę vykdo revizorius.

Valdyba

Pirmininkas
Vytautas Lygnugaris

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ generalinis direktorius

Valdybos narys
Arnoldas Šileika

AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius

Valdybos narys
Eimantas Kiudulas

UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė" generalinis direktorius ir valdybos narys

Valdybos narys
prof. Artūras Razbadauskas

Klaipėdos universiteto rektorius

Valdybos narys
Vytautas Adomaitis

KU Ateities paramos fondo direktorius
Direktorius

Direktorius
Vytautas Adomaitis

KU ateities paramos fondo direktorius
  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė