projektai

2022-2023 m. laikotarpyje Klaipėdos universiteto ateities fondas į Klaipėdos universiteto projektus ir fondo veiklą investavo daugiau 172 000 EUR. Finansinę ir nefinansinę paramą Fondas skyrė 10-čiai projektų.

2024 m.

SUMA EUR

PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA

PROJEKTO APRAŠYMAS

Finansinė parama.
1 590 EUR

Tolimesniam KU JTI mokslinių tyrimų drono išvystymo projektui

Už skirtas lėšas bus įsigyta papildoma įranga bepiločiui dronui, skirtui tirti oro taršą, kuri išplėstų orlaivio panaudojimo galimybes tyrimams paviršiniame vandenyje

Finansinė parama.
2 000 EUR

Stipendijos gabiausiems Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto vadybos ir ekonomikos studijų programų studentams

 

2023 m.

SUMA EUR

PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA

PROJEKTO APRAŠYMAS

   

Finansinė parama.
8
 000 EUR

KU mokslininkų ekspedicijai į Arktį pagal projektą Eidembukta

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkų grupė leidosi į mokslinę ekspediciją į Svalbardo salyną (Norvegija). Įpusėjus ekspedicijai prie Arktyje dirbančios komandos prisijungė Lietuvos kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas su kolega, kurie įamžino mokslininkų darbus ir buitį bei sukūrė 4 laidas apie KU mokslininkus Arktyje.

Finansinė parama.
Vertė – 20 410 EUR su PVM

Perduodamas fondo nupirktas mokslinių tyrimų dronas su įranga

Bepilotis orlaivis, valdomas iš žemės, matuoja kietąsias daleles, anglies bei sieros dvideginio koncentracijas bet kuriame aukštyje, tiksliai nurodytose vietose. Su dronu planuojama tęsti tyrimus, susijusius su laivų sukeliama oro tarša. Per nuotolinius matavimus galima nustatyti laivų paliekamo teršalų šleifo koncentraciją, sudėtį bei sklaidą.

Nefinansinė parama.
Vert
ė 44 223,88 EUR  su PVM

Mokymo įranga ir priemonės sveikatos mokslų fakultetui

UAB „Northway medicinos centrai“ skyrė lėšų ir savo patalpose įrengė radiologijos praktinių studijų centrą, kuriuo KU Sveikatos mokslų fakultete studijuojantys būsimieji radiologijos technologai gali naudotis savo praktinėms reikmėms nemokamai.

Nefinansinė parama.
Vertė – 50
 970,04 EUR su PVM

KU JTGMF Autonominių sistemų ir dirbtinio intelekto laboratorijai įranga dėl Robotikos centro kūrimo universitete

Už suteiktą paramą buvo įsigytas profesionalus pramoninis mokomojo bendradarbiaujančio roboto komplektas „Fanuc CRX“, į kurį įeina pramoninis valdymo pultas, mokomieji detalių rinkiniai, profesionalus griebtuvas, „Dobot“ roboto platformos bei „Delta X2“ roboto komplektai. Visa įranga yra licencijuota, dalis jos jau panaudota informatikos inžinerijos studentų baigiamiesiems darbams rengti, laboratorinių darbų stendams paruošti. 

Finansinė parama.
2 630 EUR

Klaipėdos universiteto virtualaus žemėlapio sukūrimui

Virtualiame 3D žemėlapyje bus galima virtualiai „keliauti“ po universiteto erdves, rasti informacijos apie fakultetuose ir institutuose vykdomas studijų programas bei ten dirbančius akademinius darbuotojus. Tai bus atviros prieigos žemėlapis, todėl jį pasiekti galės visi. Žemėlapis viešai prieinamas bus nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Finansinė parama.
2 600 EUR.

Roboto rankos įsigijimui

Už finansinę paramą įsigyta roboto ranka Dobot MG400. Tai keturių ašių roboto ranka, naudojama įvairioms taikomosioms robotikos užduotims vykdyti, įskaitant gamybą, automatizaciją ir mokslinius tyrimus. Šis įrenginys yra reikalingas siekiant užbaigti katedros mokslininkų ir inžinierių kuriamą laboratorinį stendą vizualiniam detalių defektų identifikavimui ir robotų tarpusavio komunikacijos mokymams bei tyrimams.

Finansinė parama.
2 000 EUR

Pneumobilio projektui

Pneumobilis yra suspaustu oru varoma transporto priemonė, kuri nėra varoma iškastiniu kuru, todėl nedaro žalos aplinkai. Pneumobilius  konstruoja KU mechanikos inžinerijos studijų programos studentai ir dėstytojai. Finansinė parama skirta inovatyvių technologinių sprendimų sukūrimui ir taikymui naujuose pneumobilių modeliuose.
2022 m.

SUMA EUR

PROJEKTAS, KURIAM SKIRTA PARAMA

PROJEKTO APRAŠYMAS

Finansinė parama.
32 198 EUR

Žmogaus gerovės laboratorijai ir Autonominių sistemų ir dirbtinio intelekto laboratorijai

Už Sveikatos mokslų fakultetui skirtą paramą buvo įsigyti 4 vnt. rankos modelių injekcijų mokymams, naujos kompiuterinės programoms MAXQDA Analytics Pro Academia ir Nvivo bei kombinuotos fizioterapijos sistema.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetui skirtos lėšos buvo panaudotos kuriant robotinių sistemų ir dirbtinio intelekto infrastruktūros branduolį, apimantį manipuliacinio bei mobilaus tipo pusiau pramoninių bei mokomųjų robotų platformas bei juos papildančius modulius.

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė