• €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė
 
Sąskaitos bankuose

AB „SEB bankas“

AB „Swedbank“

AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas

UAB „Paysera LT“

Paremk KU Ateities paramos fondą

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas yra įsteigtas Klaipėdos universiteto ir verslo įmonių iniciatyva. Šis fondas išimtinai veikia Klaipėdos universiteto naudai su tikslu stiprinti universiteto konkurencingumą, remti pažangiausius mokslinius tyrimus ir projektus, pritraukti ir išlaikyti talentingiausius mokslininkus ir dėstytojus, skatinti gabiausius studentus. Savu ruožtu, universitetas palaiko KU Ateities fondo veiklą, kaip galimybę konsoliduoti Klaipėdos universitetui skiriamas paramos lėšas ir naudas.

2020 metų rudenį gimusi idėja steigti universiteto fondą buvo realizuota 2021 vasario 22 d., kai 9 verslo įmonės pasirašė Steigimo sutartį. Dar po trijų mėnesių, buvo baigtos visos reikalingos procedūros ir gegužės 14 d. KU Ateities fondas pradėjo savo veiklą.

Fondas, per sutelktą verslo iniciatyvą ir palaikymą bei piliečių įsitraukimą, stiprins ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip Vakarų Lietuvos aukštojo universitetinio mokslo įstaigą.

Tikimės, kad glaudžiai bendradarbiaudami su universiteto mokslininkais, dėstytojais, studentais, alumnais galėsime sukurti darnią aplinką kūrybingų asmenybių ugdymui.

Tikimės verslo įmonių įsitraukimo, bendrų projektų, finansinės paramos. Fondas  save mato kaip mokslo ir verslo sinergijos išraišką, kur žinios ir įgūdžiai formuotų kūrybingą, verslų žmogų. 

Vytautas Adomaitis, KU Ateities fondo direktorius

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė