Uosto direkcija – KU Ateities paramos fondo globėja

Pažanga, tvarumas, partnerystė – vertybės, kuriomis vadovaujasi ne tik šiemet įsteigtas Klaipėdos universiteto Ateities paramos fondas, bet ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Šiaurės Amerikoje ypač paplitęs labdaros ir paramos modelis per fondus kelią skinasi ir Lietuvoje. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, reikšdama palaikymą šiam fondui, tapo jo globėja.

„Tikimės, kad fondas taps svarbia inovacijų ekosistemos dalimi bei stiprins verslo ir mokslo bendradarbiavimą, telks kompetencijas ir augins infrastruktūrą, reikalingą plečiant inovatyvias technologijas ir paslaugas jūrinės energetikos, uostų veiklos ir laivybos, biotechnologijų ir kituose mėlynosios ekonomikos sektoriuose. Džiaugiamės tapę šio fondo globėjais ir tikime, kad jis augs ir klestės“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinis direktorius Algis Latakas.

Idėja sukurti pasaulinėje praktikoje patvirtintą verslo paramos modelį, skirtą aukštajam mokslui finansuoti bei remti akademinėje ir verslo bendruomenėje svarstyta ne vienerius metus. Jo užduotis – kurti Klaipėdos universiteto finansinio palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą, aukštąsias technologijas ir didinti Universiteto konkurencingumą. Fondui skirta parama bus naudojama pažangiausiems moksliniams tyrimams ir projektams, talentingiausiems dėstytojams palaikyti ir pritraukti bei gabiausiems studentams skatinti.

„Uosto partnerystė Universitetui labai reikšminga. Esame bendraminčiai ir bendražygiai Lietuvoje įgyvendinant mėlynosios ekonomikos, žaliojo kurso iššūkius, ieškant naujų idėjų ir inovatyvių sprendimų regiono verslui, mokslui bei socialinei aplinkai. Šis ryšys mums svarbus ir Europos universiteto EU-CONEXUS kontekste: visi junginio partneriai – miestų – uostų universitetai, plėtojantys įvairiapusius jūrinius tyrimus“, – Uosto direkcijos apsisprendimu globoti Klaipėdos universiteto Ateities paramos fondą pasidžiaugė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas yra įsteigtas Klaipėdos universiteto ir verslo įmonių iniciatyva. Šis fondas išimtinai veikia Klaipėdos universiteto naudai. Fondo veiklos tiksluose taip pat yra siekiai kurti ir remti naujas bei verslui ir bendruomenei aktualias studijų programas, mokymus.

„Didžiuojamės tuo, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija tapo šio fondo globėja ir atvirai deklaruoja palaikymą jam. Tikiu, kad šios valstybės įmonės buvimas fondo globėja prisidės prie spartesnio fondo augimo ir uosto įmonių susitelkimo mokslo labui“, – teigia Klaipėdos universiteto Ateities paramos fondo direktorius Vytautas Adomaitis.

Uosto direkcijai fondo globėjo statusas suteiktas spalio 5 d. vykusiame Klaipėdos universiteto Ateities paramos fondo valdybos posėdyje.

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė