UAB „Pack Klaipėda“ skyrė 2600 EUR paramą KU kuriamam Robotikos centrui

Džiugu, jog Klaipėdos verslo įmonės prisideda prie KU kuriamo Robotikos centro – už UAB „Pack Klaipėda“ skirtą 2600 EUR paramą Klaipėdos universitetas įsigis roboto ranką Dobot MG400.

Tai keturių ašių roboto ranka, naudojama įvairioms taikomosioms robotikos užduotims vykdyti, įskaitant gamybą, automatizaciją ir mokslinius tyrimus. Pasak KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Informatikos ir statistikos katedros vedėjo doc. dr. Mindaugo Kurmio, šis įrenginys yra reikalingas siekiant užbaigti katedros mokslininkų ir inžinierių kuriamą laboratorinį stendą vizualiniam detalių defektų identifikavimui ir robotų tarpusavio komunikacijos mokymams bei tyrimams. „Kol sistemoje įdiegta viena roboto ranka, negalima užbaigti bendro sistemos ciklo, todėl esame labai dėkingi UAB „Pack Klaipėda“ už paramą, skirtą būtent šios sistemos funkcinėms galimybėms išplėsti“ – sako doc. dr. Mindaugas Kurmis.

Nuotraukoje – įmonės „Pack Klaipėda“ generalinis direktorius Vytautas Butvilas paramos sutarties pasirašymo metu.

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė