KU Ateities paramos fondo dalininkai rinkosi į visuotinį Fondo dalininkų susirinkimą dėl 2022 metų veiklos aptarimo

Susirinkimo metu buvo išklausyti ir patvirtinti METINIS PRANEŠIMAS ir METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS už 2022 metus, kuriuos pristatė Fondo vadovas Vytautas Adomaitis. Susirinkimui pirmininkavo Fondo valdybos pirmininkas Vytautas Lygnugaris, už nuveiktus darbus dėkojo Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.
Fondo susirinkimą savo dalyvavimu pagerbė Klaipėdos miesto savivaldybės išrinktasis meras Arvydas Vaitkus.
Parengus susirinkimo protokolą, visos Fondo ataskaitos bus skelbiamos gegužės mėnesį LR Įstatymų numatyta tvarka ir Fondo tinklapyje www.kuf.lt

Gegužės 14 d. Fondas švęs metų sukaktį. Per dvejus veiklos metus Fondas gavo daugiau negu 500 000 EUR paramos, suformavo 350 000 EUR Neliečiamojo kapitalo investicinį portfelį, Klaipėdos universitetui ir studentams skyrė per 36 000 EUR, už daugiau nei 72 000 EUR nupirko įrangos Universiteto laboratorijoms ir Robotikos centrui. Tapome antruoju universitetiniu Neliečiamojo kapitalo fondu Lietuvoje!

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė