Klaipėdos verslo lyderiai telkia bendruomenę KU perspektyvai auginti

Šiandien Klaipėdos universitete penkių krašto verslą vienijančių organizacijų lyderiai pasirašė bendrą Memorandumą, deklaruojantį verslo paramą Klaipėdos universitetui ir kviečiantį verslo bendruomenę prisidėti prie KU ateities neliečiamojo kapitalo fondo sukūrimo.

Memorandume pabrėžiama, jog Klaipėdos universiteto vaidmuo yra svarbus formuojant modernaus miesto veidą, pritraukiant talentus ir užtikrinant pozityvius demografinius procesus, įvairiapusį ir turiningą miesto socialinį bei kultūrinį gyvenimą. „Žmonės, kurie per universitetą įsilieja į Klaipėdą, taip pat yra itin svarbūs ir vertingi vietos verslui – savo kompetencijomis, naujomis idėjomis jie prisideda prie aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimo. Stiprus ir konkurencingas verslas reiškia stiprią ir konkurencingą Klaipėdą“,- teigiama dokumente. Verslo bendruomenė kviečiama prisidėti prie Universiteto stiprinimo sukuriant šimtmečiais veikiantį KU ateities neliečiamojo kapitalo fondą. Kad toks fondas pradėtų funkcionuoti, būtina sukaupti 0,5 mln. dydžio kapitalą, kurio investicinė  grąža leistų KU finansuoti mokslinius tyrimus ir projektus, pritraukti bei išlaikyti talentingiausius mokslininkus ir dėstytojus, investuoti į mokslo ir studijų materialinės bazės stiprinimą, skatinti gabiausius studentus, tobulinti studijų programas.

Memorandumą pasirašė Klaipėdos pramonininkų asociacijos prezidentas Egidijus Mockus, Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacijos prezidentas Arnoldas Šileika, Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Lygnugaris, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vaidotas Šileika, Lietuvos jūrinio klasterio koordinatorius Andrius Sutnikas.

KU vadovas dėkojo verslo bendruomenės lyderiams už nuoseklią paramą Klaipėdos universitetui. „Esame antras universitetas Lietuvoje, kurio misijai remti yra sukurtas specialus fondas. Dėkoju verslo bendruomenei už šią iniciatyvą ir nuolat jaučiamą stiprų užnugarį, skatinantį mus regione skleisti universitetinę dvasią – ugdyti jaunimą, plėtoti mokslinius tyrimus, ieškoti talentų, kurti inovatyvius sprendimus regiono ekonominei bei socialinei aplinkai gerinti. Turėti neliečiamojo kapitalo fondą Universitetui – ne tik reputacijos rodiklis, bet ir jo reikalingumo bendruomenei įrodymas“,- sakė prof. dr. Artūras Razbadauskas.

„Mokslo ir verslo bendrystė užtikrina Klaipėdos klestėjimą ir yra būtina sąlyga siekiant, kad vienintelis Lietuvos uostamiestis būtų išmanus ir jaunas“,- akcentavo KU ateities fondo vadovas Vytautas Adomaitis.

KU ateities fondas buvo įsteigtas 2021-aisiais devynių verslo bendrovių iniciatyva. Fondo valdyba užsibrėžė strateginį uždavinį kurti neliečiamojo kapitalo fondą. Jo sąskaitoje šiuo metu – daugiau nei 140 tūkst. eurų.

Su dokumentu susipažinti galite ČIA.

Klaipėdos universiteto informacija

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė