Klaipėdos universiteto Ateities paramos fondas formuos neliečiamąjį kapitalą

Klaipėdos universiteto Ateities paramos fondas (KU Ateities fondas) žengia dar vieną žingsnį – formuos neliečiamąjį kapitalą ir taps antruoju universitetiniu neliečiamojo kapitalo fondu Lietuvoje.

KU Ateities fondas įkurtas 2021 metais. Jo tikslas – sutelkus verslo iniciatyvas ir piliečius, kurti KU palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą ir aukštųjų technologijų kūrimą. „Mes norime matyti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį, siekiantį mėlynosios ekonomikos ir inovacijų ekosistemos augimo“,- sako fondo steigėjai. Fondas savo ilgalaikiuose tiksluose yra pasiryžęs stiprinti KU  konkurencingumą, remti pažangiausius mokslinius tyrimus ir projektus, pritraukti ir išlaikyti talentingiausius dėstytojus, skatinti gabiausius studentus.

Per pirmuosius savo veiklus metus KU Ateities fondas pasirašė pasirašė 170 tūkst. eurų vertės paramos sutarčių. 2022 sausio 20 d. įvykusiame neeiliniame KU Ateities fondo dalininkų susirinkime nuspręsta suformuoti 500 tūkst. eurų dydžio neliečiamąjį kapitalą ir pradėti investicijų valdymą.

„Esame kelio pradžioje. Žengiame pirmuosius žingsnius. Suprasdami, kad ilgalaikę fondo perspektyvą, tvarią ir nuoseklią veiklą galima užtikrinti tik suformavus neliečiamąjį kapitalą, kurio dėka fondas  turės galimybę užsidirbti nuolatinį investicinių pajamų srautą. Taip rėmėjų skirtos lėšos didins fondo kapitalą, o šis augins investicinės grąžos sumą. KU nuo savo įkūrimo pradžios į gyvenimą išleido daugiau nei 38 tūkst. absolventų ir jei kiekvienas alumnas dar šiais metais prisidėtų prie savo Alma Mater stiprinimo paremdamas fondą  30-ia eurų, tai pasirinkus nuosaikią investavimo politiką po 30 metų paramos vertė išaugtų iki 5 mln. eurų“,- tikina KU ateities fondo direktorius Vytautas Adomaitis.

„Universitetui turėti neliečiamojo kapitalo fondą, remiantį jo veiklą – ne tik finansinė nauda, bet ir didelė reputacinė vertė, parodanti, jog mokslo įstaiga yra svarbi miesto ir viso regiono bendruomenei. Tai – svarus rodiklis, atspindintis verslo interesą, kad Klaipėdoje būtų plėtojama akademinė ir mokslinė veikla, kad čia būtų sudarytos sąlygos auginti jaunus talentus, skatinti pažangą ir inovacijas“,- sako KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas. 

KU Ateities fonde sukauptos lėšos bus naudojamos KU talentams auginti, mokslinei veiklai finansuoti, projektams, skatinantiems rinktis studijas KU, remti, aktualioms studijų programų skatinti, studentų iniciatyvoms palaikyti bei studijų ir mokslo laboratorijų įrangai įsigyti.

KU Ateities fondo direktorius Vytautas Adomaitis sako, jog šis žingsnis svarbus ne tik KU bendruomenei, tačiau viso miesto ateičiai, jeigu norime matyti Klaipėdą universitetiniu miestu, dinamišku, klestinčiu ir augančiu.

  • €2710 Surinkta
    €10000
  • 44 jau parėmė