Kalba KU | Aidas Čurovas | KU Ateities paramos fondas

Aidas Čurovas studijoms pasirinko savo gimtąjį miestą – vaikinas Klaipėdos universitete jau antrus metus studijuoja Jūrų transporto inžineriją. Pasak Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidento, jo sprendimą studijuoti KU lėmė ne tik šios studijų programos išskirtinumas Lietuvos mastu, bet ir plačios studijų užsienyje galimybės, kurias suteikia Universitetas.

Aidas ragina ir kitus rinktis Klaipėdos universiteto siūlomas inovatyvias studijų programas bei kviečia remti Universitetą auginantį KU Ateities paramos fondą: kuf.lt/paremti

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė