Dr. Mindaugas Kurmis | KU Ateities paramos fondas

Dr. Mindaugas Kurmis 2005 m. į Klaipėdos universitetą įžengė kaip studentas, o šiuo metu dirba KU Informatikos ir statistikos katedros vedėju bei KU Jūros tyrimų institute vykdo mokslinę veiklą.

Vienas iš inovatyvių mokslininko vykdytų projektų – autonominio uosto maketo kūrimas. Nuo 2017 m. pradėtas vienas projektas išaugo į visą inovacijų eilę: autonominio uosto, autonominio kelto ir bent kelių autonominių laivų projektus.

Jūs galite prisidėti prie mokslo pažangos, remdami KU Ateities fondą! kuf.lt/paremti

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė