Klaipėdos universiteto ateities fondas
yra
Neliečiamojo kapitalo fondas

Neliečiamojo kapitalo fondo
sąskaitoje sukauptos lėšos​
350 000 €
Misija, vizija ir vertybės

Misija

Per sutelktą verslo iniciatyvą ir piliečių įsitraukimą, kurti Klaipėdos universiteto palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą ir aukštųjų technologijų kūrimą.

Vizija

Stiprinti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį, siekiantį mėlynosios ekonomikos ir inovacijų ekosistemos augimo.

Vertybės

Pažanga, tvarumas, partnerystė.

Tikslai

Remti mokslinius tyrimus ir projektus

Pritraukti ir išlaikyti talentingiausius MOKSLININKUS IR dėstytojus

Investuoti į mokslo ir studijų materialinės bazės stiprinimą

Skatinti gabiausius studentus

Tobulinti studijų programas

  • €2629 Surinkta
    €10000
  • 42 jau parėmė