• €2518 Surinkta
    €10000
  • 41 jau parėmė
 
Misija, vizija ir vertybės

Misija

Per sutelktą verslo iniciatyvą ir piliečių įsitraukimą, kurti Klaipėdos universiteto palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą ir aukštųjų technologijų kūrimą.

Vizija

Stiprinti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį, siekiantį mėlynosios ekonomikos ir inovacijų ekosistemos augimo.

Vertybės

Pažanga, tvarumas, partnerystė.

Tikslai

Remti pažangiausius mokslinius tyrimus ir projektus

Stiprinti Klaipėdos universiteto konkurencingumą 

Pritraukti ir išlaikyti talentingiausius dėstytojus

Skatinti gabiausius studentus

Išauginti fondo veiklą iki neliečiamojo kapitalo fondo

Steigėjai
Naujienos