Klaipėdos universiteto Ateities paramos fondas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO ATEITIES FONDAS
YRA
NELIEČIAMOJO KAPITALO FONDAS

Kaip jis veikia?

Investuota į fondo neliečiamojo kapitalo investicinį portfelį
430 000 €
fondo neliečiamojo kapitalo investicinio portfelio vertė
455 000 €
investuota į klaipėdos universiteto projektus ir fondo veiklą
200 000 €
Misija, vizija ir vertybės

Misija

Per sutelktą verslo iniciatyvą ir piliečių įsitraukimą, kurti Klaipėdos universiteto palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą ir aukštųjų technologijų kūrimą.

Vizija

Stiprinti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį, siekiantį mėlynosios ekonomikos ir inovacijų ekosistemos augimo.

Vertybės

Pažanga, tvarumas, partnerystė.

Tikslai

Remti mokslinius tyrimus ir projektus

Pritraukti ir išlaikyti talentingiausius MOKSLININKUS IR dėstytojus

Investuoti į mokslo ir studijų materialinės bazės stiprinimą

Skatinti gabiausius studentus

Tobulinti studijų programas

  • €2815 Surinkta
    €10000
  • 46 jau parėmė