Pasirašyta KU ateities paramos fondo steigimo sutartis

2021 m. vasario 22 d. pasirašyta KU ateities paramos fondo steigimo sutartis.